dissabte, 11 d’octubre de 2014

La XXVII edició del TACA'M Concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui, ja està convocada


Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Associació Ateneu Centre Democràtic i Progressista
C/Corredossos de Baix 9-11 (antic 1)
08140, Caldes de Montbui, Barcelona
NIF: V-58330689

BASES CONVOCATÒRIA XXVII TACA'M
Concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui


L'organització del Taca’m, 27 concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui, te la voluntat d’explorar, observar i recollir totes aquelles noves propostes que des dels grups amateurs de Catalunya es treballa. Per aquest motiu, en aquesta edició, i les següents ens volem fer ressò de les mateixes i per aquest motiu obrim la possibilitat de promoure a Caldes propostes de teatre de petit format, noves propostes teatrals, teatre de carrer, cafè-teatre. L’organització treballarà per acollir de la millor forma aquestes propostes tot i recollint, com no pot ser d’altra forma, les propostes més clàssiques.
El Jurat serà amatent a contemplar totes les propostes, tot i cercant criteri més just.

 1. Hi podran prendre part totes aquelles agrupacions de caràcter no professional que s'hagin inscrit prèviament i resultin seleccionades.
 2. Per ser seleccionats, els grups, faran arribar a l'organització, la butlleta d'inscripció degudament implementada i una gravació en vídeo, DVD, o bé qualsevol suport digital degudament referenciat a la butlleta.
 3. El termini d'inscripció finalitzarà el dia 30 de novembre de 2014.
 4. Les obres a concursar podran ésser en català o castellà.
 5. No es podrà concursar repetint obres, que el mateix grup hagi presentat en edicions anteriors.

 1. La posada en escena va a càrrec dels participants, que podran fer servir el material o elements que existeixen a la sala.

 1. La durada de les obres no serà inferior a 90 minuts. Si pel seu interès, innovació o qualitat, es creu oportú, serà acceptada una obra més breu.

 1. Les representacions es faran en diumenge, a les sis de la tarda, a partir de 1 de febrer de 2014, en el teatre que l’entitat organitzadora faciliti als grups. Les representacions acabaran durant el mes d’abril.

 1. Amb el Full d’Inscripció, els grups adjuntaran un breu historial, síntesi de l’obra, el seu repartiment, fotografies en format digital, i tot allò que considerin oportú. Les inscripcions es dirigiran a nom i domicili que l’entitat facilitarà al Full d’Inscripció.

 1. Els grups interessats, han de fer arribar a l'organització el llibret de l'obra, en qualsevol format, per a un major criteri de selecció i pel Jurat, a l'hora d'avaluar la representació de l'obra per part del grup proposant.

 1. A l’hora d’acceptar aquestes Bases i complimentar el Full d’Inscripció, s’entén que l’entitat de els drets de reproducció i publicació del material facilitat de les obres i grups escollits. Aquests drets només seran utilitzats per a difusió i arxiu de les activitats TACA’M.

 1. Pel que fa a les dates d’actuació del TACA’M, es procurarà harmonitzar-les i posar-se d’acord. En el cas de no avinença es procedirà a sorteig. El resultat no serà apel·lable.

 1. L’entitat organitzadora destina del pressupost TACA’M, una aportació per representació de 600 euros als grups seleccionats.

 1. Les aportacions d’actuació es faran efectives a l’Acte de Cloenda del Concurs.
 2. L’organització finançarà els drets d’autor amb els mínims establerts. A les obres que excedeixin dels mínims, la diferència serà deduïda de l’import de l’aportació.

 1. Tindran dret d’accés a l’escenari i vestuaris aquelles persones que designin i identifiquin els grups concursants. L’entrada a la sala d’espectacle serà de pagament. A cada grup se li lliuraran cinc credencials d’accés per a totes les representacions.

 1. L’horari de muntatge per als grups serà de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 si és necessari més temps s’acordarà amb caràcter extraordinari amb les direccions de la sala i l’entitat. A les 17:30 la sala s’obrirà al públic.

 1. Els grups que resultin escollits no podran representar l’obra presentada al TACA’M, durant el temps de celebració del mateix, en un radi de 15 Km. del seu lloc de representació a Caldes de Montbui, exceptuant si ho fan al seu propi local o població.

 1. L’Acte de Cloenda del TACA’M, amb la lectura del veredicte del Jurat, es celebrarà durant el mes de maig. L'organització comunicarà oportunament la data exacta. En el mateix Acte es lliuraran els trofeus, plaques de participació i les aportacions per representació d’acord al punt 13

 1. Qualsevol contingència no prevista a les Bases serà resolta per l’organització.


 1. Es concediran els següents premis, consistents en TROFEUS.

 • TACA’M AL MILLOR GRUP, primer, segon i tercer premi, Memòria Josep Foncuberta.
 • TACA’M A MILLOR PRESENTACIÓ ESCÈNICA, premi Memòria Miquel Rosàs.
 • TACA’M A MILLOR DIRECCIÓ, primer, segon i tercer premi Memòria Salvador Codina.
 • TACA’M A PRIMERA ACTRIU, primer, segon i tercer premi Memòria Maria Serracant.
 • TACA’M A PRIMER ACTOR, primer, segon i tercer premi Memòria Rossend Mumbrú.
 • TACA’M A ACTRIU DE REPARTIMENT, primer, segon i tercer premi Memòria Carme Munt.
 • TACA’M A ACTOR DE REPARTIMENT, primer, segon i tercer premi Memòria Francesc Manubens.
 • TACA’M A MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA, premi Memòria Angelina Serra.
 • TACA’M A MILLOR VESTUARI, premi Memòria Ramon Guarch.
 • TACA’M PREMI ESPECIAL DEL JURAT, premi Memòria Pere Vallcorba.
 • TACA’M VOTACIÓ DEL PÚBLIC, primer, segon i tercer premi Memòria Miquel Masclans.

 1. El Jurat podrà proposar les mencions que estimi oportunes.

 1. El grup guanyador en categoria de MILLOR GRUP, serà el responsable        de conduir l’acte d’entrega de premis de l'edició del TACA’M del     següent any, tot coordinant-se amb l'organització del TACA’M. Si per motius argumentats no ho pot assumir el grup segon de la mateixa categoria se’n faria càrrec.  

Per tramitar les Butlletes d’inscripció cal adreçar-les, conjuntament amb còpia de l’obra a la següent adreça abans del 30 de novembre de 2014.

El Centre, ateneu democràtic i progressista.
C/ Corredossos de baix 9-11 ( antic 1)
Apt. Correus 17
Caldes de Montbui


Per qualsevol aclariment, consulta o tràmit:

Cap de comissió del TACA’M Secretari del Centre

Jordi Aymerich i Montserrat             Jaume Guarch i Busquets
Tel. 93 865 08 96                 Tel. 93 865 08 27
Mòbil: 617090183                 Mòbil: 687715011
                            guarchbusquets@gmail.com

Es imprescindible observar els punts 16-17-18 d'aquestes bases

Caldes de Montbui, setembre de 2014,
El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista


Cap comentari:

Publica un comentari